Høringen er over – nå begynner arbeidet

En lang høring endte i går, 4. september. Hele 1320 høringssvar er kommet inn til UDIR. Dette er omlag 10 ganger så mange som høringen med nest flest høringssvar på UDIRS høringsside.

Fordelingen mellom utdanningsprogrammene ble slik til slutt:

 • Bygg og anlegg – 33 svar
 • Design og håndverk – 130 svar
 • Elektro – 54 svar
 • Helse- og oppvekstfag – 15 svar
 • Restaurant- og matfag – 12 svar
 • Service og samferdsel – 80 svar
 • Teknikk og industriell produksjon – 37 svar
 • Naturbruk – 25 svar

I tillegg har en rekke organisasjoner også levert høringsuttalelse om fordypning på Vg3, og hele 796 privatpersoner engasjert seg i høringen.

Basert på antall høringssvar kan det se ut til at det vil bli størst diskusjon  knyttet til utdanningsprogrammene design- og håndverk og service og samferdsel. At det er for eksempel bare er kommet inn 12 høringssvar til restaurant- og matfag betyr heller ikke at dette er lett match, for også her spriker anbefalingene. Noen kommer garantert til å bli skuffet når resultatet kommer i det ene eller det andre utdanningsprogrammet.

Nå skal UDIR lage en oppsummering på bakgrunn av høringene. Denne oppsummeringen skal så sendes til KD som vil fastsette endringene for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Kommende læreplanarbeid

Da begynner arbeidet med læreplanene. Dette arbeidet vil bloggen for «Yrker og profesjoner i utvikling» forsøke å dekke godt, for det er her den konkrete virkeligheten for skolenes arbeid begynner.

Nytt utvalg som kan få betydning for fag- og yrkesopplæringen

Ellers har det dukket opp et annet utvalg som kan få betydning for den skolebaserte yrkesopplæringen. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå hele det videregående opplæringstilbudet på nytt.

Utvalget skal blant annet vurdere:

 • om videregående opplæring har en struktur og et innhold som legger til rette for at flest mulig fullfører videregående opplæring
 • om dagens modell for videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets- og samfunnets behov for kompetanse
 • om dagens modell i tilstrekkelig grad femmer lærelyst og motivasjon – behovet for endringer i ansvarsfordelingen mellom nasjonale myndigheter, skoleeier og arbeidsliv
 • behovet for å utvide ordninger for kompetanse på lavere nivå – hvordan man kan legge best mulig til rette for at voksne skal kunne oppnå studiekompetanse/fagbrev/yrkeskompetanse

Den første delrapporten skal leveres om ett år og hovedrapporten om to år. Akkurat i tide til å komme samtidig med innføringen av endringene som kommer på bakgrunn av den nåværende gjennomgangen av den yrkesfaglige opplæringstilbudet.

Det synes klart at  reformer i den skolebaserte yrkesoplæringen er en never ending story….

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *