Hvordan fungerer egentlig yrkesopplæringen i dag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene?

Se hvordan yrkesopplæringen i skole fungerer i dag – resultat av et forsk .. ningsprosjekt.

Nå skal struktur og innhold i yrkesopplæringen endres i ny reform, som etter planen trer i kraft høsten 2019.

Fortsett å lese «Hvordan fungerer egentlig yrkesopplæringen i dag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene?»

Her er Utdanningsdirektoratets forslag til ny struktur i yrkesopplæringen

Hva tenker dere om at Kontor- og administrasjonsfaget legges ned, at Hudpleie tas ut av utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag, at utdanningsprogrammet Design og håndverk deles opp og fordeles på andre utdanningsprogram og at yrkesfagelever fremdeles ses på som ikke gode nok for å studere videre etter endt yrkesutdanning?

Fortsett å lese «Her er Utdanningsdirektoratets forslag til ny struktur i yrkesopplæringen»

Lurer du på hvorfor kokkene ønsker seg andre yrker?

IMG_1395Dette, og mange andre spørsmål knyttet til restaurant og matfag, kan du finne svar på i Yrkesfaglærerstudenter forsker videre – en antologi basert på bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som Halvor Spetalen & Bjørn Eben har vært redaktører for. God lesing!

Her er titlene og lenke til rapporten:

 • Å kombinere vin og mat i yrkesopplæringen. – En studie av yrkesfaglæreres undervisningspraksis
 • Religiøse matskikker i yrkesopplæringen. – Restaurant-og matfagelevers opplevde kompetanse i lage måltider tilpasset religiøse matskikker
 • Blir norsk tradisjonsmat med inn i framtiden? – Restaurant- og matfagelevers opplevde kompetanse i lage og utvikle tradisjonsmat
 • Bruk av hel- og halvfabrikata i yrkesopplæringen – Erfaringer og begrunnelser
 • Glutenfrie produkter og betydning for bakerens yrkesutøvelse. – På hvilken måte påvirker etterspørselen av glutenfrie produkter yrkesutøvelsen til bakere?
 • Hva innebærer det «å tilberede spesialkost»? – Begrepsavklaring og betydning for tilberedning av spesialkost i institusjonskjøkken
 • Spesialkostkompetanse. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse i å tilpasse spesialkost
 • Bruk av kostholdsråd. – Yrkesutøvere og restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse i bruk av kostholdsrådene fra helsedirektoratet
 • Kvalitetssikring i restaurant og matfagene. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av relevans for senere yrkesutøvelse
 • Digital næringsmiddelberegning i kokk- og servitøryrket. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av relevans for senere yrkesutøvelse
 • Bruk av digitale verktøy i restaurant- og matfag. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse, relevans og undervisning
 • Restaurant- og matfagelevers yrkesvalg etter Vg1 -Yrkeskunnskap, omvalg og kontaktlærerens betydning
 • Restaurantkokk, men for hvor lenge? – Hvorfor vurderer kokker andre yrkesmuligheter?
 • Kokkyrket. – Frastøtingsfaktorer og tilpasninger

Les…

Vg2-eksamen i Restaurant- og matfag

HalvorSpetalenNy rapport om eksamensgjennomføring i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

Hvordan gjennomføres den tverrfaglige praktiske eksamen i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag? Spørsmålet er viktig fordi eksamenssystemet ikke opererer i et vakuum, men påvirker både arbeids- og vurderingsformene i skolen og også dermed også elevenes motivasjon, gjennomføringsgrad og faglige kompetanse.

Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten er gjennomført ved hjelp av et kvantitativt spørreskjema distribuert til skoleledere ved 85 av 87 norske skoler som tilbyr utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Resultatene viser både likhet i eksamensgjennomføringen, men også betydelige forskjeller. Ikke bare mellom skoler, men også mellom de to Vg2 programmene Kokk- og servitørfag og MatfagLes Rapporten her…

Spennende funn om opplæringen i Restaurant- og matfag

5890433846_df274da354_nBoka «Forskende yrkesfaglærerstudenter» er en antologi, som består av bacheloroppgaver skrevet av studenter i yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved HiOA. Bidragene gir et interessant og nyansert bilde av elevmotivasjon, undervisningsmetoder, underveisvurdering og klasseledelse i restaurant- og matfag, men funnene har også betydning for all skolebasert yrkesopplæring.  Les…

Realkompetanse gull verdt for yrkesfaglærerstudenter

ABY-rapport-Omslag-gultRapporten dokumenterer er et spennende eksempel på fleksibel, tilpasset og arbeidsplassbasert yrkesfaglærerutdanning og studiepoenggivende instruktørutdanning. Yrkesfaglærerstudentene fikk formelt godkjent sin realkompetanse, som grunnlag for individuelle planer, og inntil to år reduksjon i studietiden. Realkompetansevurderingen ble gjort på bakgrunn av yrkesfaglig og pedagogisk kompetanse utviklet gjennom et variert arbeidsliv, ulike kurs og studier.

Rapporten inneholder dokumentasjon fra prosjektet «Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærerutdanning» (ABY) i perioden 2012-2015 og «Videreutdanning for instruktører» i perioden 2011-2012.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med Grete Haaland
grete.haaland@hioa.no eller tlf: 95424548

Les sammendrag av rapporten her

Fortsett å lese «Realkompetanse gull verdt for yrkesfaglærerstudenter»

Ny leseverdig bok om Utdanningsvalg – identitet og danning

omsl.6-NEW-UtdanningsvalgLars Gunnar Lingås og Unni Høsøien har redigert en ny spennende bok om utdanningsvalg, identitet og danning, som kan være viktig for rådgivere og andre som jobber med karriereveiledning.  Boka er også svært relevant for for yrkesfaglærere, som driver med «karriereveiledning» i skolehverdagen, for ungdom som er usikre på hva de skal gjøre i framtiden. God lesing!

Se boka her…
Se bokanmeldelse her…

 

De yrkesfaglige utvalgenes rapporter om framtidens yrkesopplæring

Rapport-HOV-YrkesfagligUtvalgHer kan du lese om de yrkesfaglige utvalgenes (Utdanningsdirektoratets ekspertutvalgs) rapporter som omhandler framtidens yrkesopplæring. Utvalgene foreslår endel spennende endringer i strukturen, som kan være verdt å sette seg inn i, dersom du jobber med fag-/yrkesopplæring. Noen av rapportene gir grunnlag for interessante spørsmål: Blir Frisør slått sammen med HO, siden de er definert inn i «Velværefagene»? Vi oppfordrer til engasjement for å sikre topp kvalitet i framtidens fag-/yrkesopplæring.

Les…

Yrkesfaglærerløftet

Kunnskapsministeren_kdKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la 29. oktober ut «Yrkesfaglærerløftet».

Kunnskapsministeren mener Norge kommer til å trenger mange fagarbeidere fremover, og at norske fagarbeidere skal være i verdensklasse. For å utvikle disse gode fagarbeiderne vil han nå satse på yrkesfaglærerne.  Med ny strategi vil kunnskapsministeren rekruttere flere yrkesfaglærere, og styrke kompetansen til de som allerede jobber i skolen.

Les mer…