Utlysning av stipendiat- og postdoktorstillinger ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet

Nå utlyses det både stipendiatstilluinger og postdoktorstillinger ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Stipendiatstillingene beskrives her.

Postdoktorstillingene beskrives her.

Bruk kontaktnettet og spre gjerne denne informasjonen til så mange som mulig!

Mangfold i yrkesfag – invitasjon til å delta i forskningsprosjekt

UschiNorge har i stadig større grad blitt et flerkulturelt samfunn. Flerkulturalitet stiller krav til personellet innen helse- og oppvekstfag. Disse kravene inkluderer økt kulturkompetanse og interkulturell kommunikasjon.

Men økt innvandring har også ført til økt rekruttering av elever i Helse og oppvekstfag i den videregående skole. Derfor har læreplanene i helsefag som mål å utvikle kultursensitivitet og formidle flerkulturell kompetanse i utdanningsforløpet. Oslo og Akershus er fylkene med størst innvandrertetthet, og de helsefaglige utdanningene ved videregående skoler og høgskolene har over tid opplevd en økt tilstrømming av studenter som selv har innvandret til Norge.

Av
Ursula-Georgine Småland Goth

Fortsett å lese «Mangfold i yrkesfag – invitasjon til å delta i forskningsprosjekt»