Restaurant- og matfag i mediene

Det har vært stille på bloggen siden høringsrunden om strukturendringer i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ble avsluttet. Når strukturen er vedtatt, vil det bli mer aktivitet på bloggen. Særlig knyttet til utvikling av nye læreplaner.

Restaurant- og matfagskoler i mediene

I mellomtiden har jeg lyst til å dele en ny erfaring jeg har gjort denne høsten – nemlig at elever i restaurant- og matfag bidrar til langt flere aktiviteter utenfor skolen enn det jeg var klar over.

HiOA abonnerer på en tjeneste der vi hver morgen får en oversikt over alt som skrives om restaurant- og matfag i hele Norge. Resultatet er en  oversikt over artikler fra lokale medier som viser at elever i restaurant- og matfag bidrar til lokale aktiviteter med matlaging, servering, rekruttering eller i ulike former for konkurranser.

Siden august er elevaktiviteter fra følgende skoler nevnt en eller flere ganger: Alta, Bodø, Bryne, Brønnøysund, Etterstad, Fosen, Glemmen, Greveskogen, Guri Kunna, Holmestrand, Honningsvåg, Karmsund, Kirkenes, Kirkeparken, Lillehammer, Mandal, Meldal, Midt Østerdalen, Mosjøen, Mysen, Måløy, Nannestad, Nordkapp, Ole Vig, Oppdal, Oscarsborg, Rauma, Rosenvilde, Rå, Sam Eyde, Sandsli, Seljord, Sotra, Steinkjer, Storhamar, Stranda, Strinda, Tangen, Trysil, Vest-Lofoten, Ytre Namdal, Valdres, Ørsta. (Dette er temmelig nøyaktig 50 % av alle skoler med RM-fag).

All ære til skolene og elevene for sin deltakelse i «verden utenfor skolen» og et eksempel til etterfølgelse.

Ellers står det bare igjen å ønske en RIKTIG GOD JUL og et GODT NYTT ÅR med nye arbeidsoppgaver knyttet til utvikling av læreplaner i reorganiserte utdanningsprogrammer.

Lurer du på hvorfor kokkene ønsker seg andre yrker?

IMG_1395Dette, og mange andre spørsmål knyttet til restaurant og matfag, kan du finne svar på i Yrkesfaglærerstudenter forsker videre – en antologi basert på bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som Halvor Spetalen & Bjørn Eben har vært redaktører for. God lesing!

Her er titlene og lenke til rapporten:

 • Å kombinere vin og mat i yrkesopplæringen. – En studie av yrkesfaglæreres undervisningspraksis
 • Religiøse matskikker i yrkesopplæringen. – Restaurant-og matfagelevers opplevde kompetanse i lage måltider tilpasset religiøse matskikker
 • Blir norsk tradisjonsmat med inn i framtiden? – Restaurant- og matfagelevers opplevde kompetanse i lage og utvikle tradisjonsmat
 • Bruk av hel- og halvfabrikata i yrkesopplæringen – Erfaringer og begrunnelser
 • Glutenfrie produkter og betydning for bakerens yrkesutøvelse. – På hvilken måte påvirker etterspørselen av glutenfrie produkter yrkesutøvelsen til bakere?
 • Hva innebærer det «å tilberede spesialkost»? – Begrepsavklaring og betydning for tilberedning av spesialkost i institusjonskjøkken
 • Spesialkostkompetanse. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse i å tilpasse spesialkost
 • Bruk av kostholdsråd. – Yrkesutøvere og restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse i bruk av kostholdsrådene fra helsedirektoratet
 • Kvalitetssikring i restaurant og matfagene. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av relevans for senere yrkesutøvelse
 • Digital næringsmiddelberegning i kokk- og servitøryrket. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av relevans for senere yrkesutøvelse
 • Bruk av digitale verktøy i restaurant- og matfag. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse, relevans og undervisning
 • Restaurant- og matfagelevers yrkesvalg etter Vg1 -Yrkeskunnskap, omvalg og kontaktlærerens betydning
 • Restaurantkokk, men for hvor lenge? – Hvorfor vurderer kokker andre yrkesmuligheter?
 • Kokkyrket. – Frastøtingsfaktorer og tilpasninger

Les…

Vg2-eksamen i Restaurant- og matfag

HalvorSpetalenNy rapport om eksamensgjennomføring i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag

Hvordan gjennomføres den tverrfaglige praktiske eksamen i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag? Spørsmålet er viktig fordi eksamenssystemet ikke opererer i et vakuum, men påvirker både arbeids- og vurderingsformene i skolen og også dermed også elevenes motivasjon, gjennomføringsgrad og faglige kompetanse.

Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten er gjennomført ved hjelp av et kvantitativt spørreskjema distribuert til skoleledere ved 85 av 87 norske skoler som tilbyr utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Resultatene viser både likhet i eksamensgjennomføringen, men også betydelige forskjeller. Ikke bare mellom skoler, men også mellom de to Vg2 programmene Kokk- og servitørfag og MatfagLes Rapporten her…