Nye høringsuttalelser – fortsatt ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammer

Det begynner å nærme seg sommerferie, men det fortsetter å strømme inn høringssutalelser til UDIR.

Per dags dato er dette fordelingen per utdanningsprogram:

  • Bygg og anlegg – 8
  • Design og håndverk – 28
  • Elektrofag – 22
  • Helse og oppvekstfag – 7
  • Restaurant- og matfag – 3
  • Service og samferdsel – 22
  • Teknikk og industriell produksjon – 16
  • I tillegg er det kommet inn 56 uttalelser fra privatpersoner.

Oversikten viser tydelig at engasjementet er ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammene og at det er kommet inn flest høringsuttalelser der det er foreslått størst endringer.

Mange lærere sender inn høringssuttalelser uten å angi hvilken skole de arbeider ved, men basert på overskrifter i høringsuttalelsene deltar det skoleledere og lærere fra minst 41 skoler i høringen. Det er helt sikkert flere, men dette er ikke spesielt mange gitt antall skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram i Norge.

At det er ulike oppfatninger blant dem som sender inn uttalelser er naturlig, men at dette også gjelder fra samme skole er litt overraskende.  Dette er interessant og viser hvor ulikt potensielle strukturendringer forstås og ønskes fra skole til skole og også innad i kollegier.

Og som alltid – hvis noen ønsker å skrive litt om hvilke betydning endringene i strukturen kan få for egen skole og arbeidsplass, er de hjertelig velkomne til å skrive et innlegg her i bloggen også.

 

Høring om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet kommer 4. mai

Tirsdag 2. mai skulle høringsutkastet om ny organisering av det yrkesfaglige utdanningstilbudet i Norge komme. Det er utsatt til 4. mai og publiseres da her https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/. Høringsutkastet vil bli diskutert i organisasjoner, men også på arbeidsplasser og andre interesserte som blir berørt av eventuelle endringer.

Fortsett å lese «Høring om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet kommer 4. mai»

Yrkesfaglærerløftet

Kunnskapsministeren_kdKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la 29. oktober ut «Yrkesfaglærerløftet».

Kunnskapsministeren mener Norge kommer til å trenger mange fagarbeidere fremover, og at norske fagarbeidere skal være i verdensklasse. For å utvikle disse gode fagarbeiderne vil han nå satse på yrkesfaglærerne.  Med ny strategi vil kunnskapsministeren rekruttere flere yrkesfaglærere, og styrke kompetansen til de som allerede jobber i skolen.

Les mer…

Kjønnsbalanse i yrkesfag

Uten navn

Vi har de siste fem årene vært forskere og veiledere i et omfattende prosjekt i samarbeid med deltakerorganisasjoner i LO og NHO for å finne gode strategier for ivaretakelse og rekruttering av kvinner til tekniske yrker. På bakgrunn av dette har vi skrevet en prosjektrapport for bransjeorganisasjonene og en Ph.d-avhandling ved Roskilde Universitet; «Kjønn på dagsordenen gjennom to-tre og firepartssamarbeid i det yrkesfaglige feltet». Til slutt har vi laget en spredningsbrosjyre til bruk i bedrifter og fylkeskommuner: Les…

Fortsett å lese «Kjønnsbalanse i yrkesfag»