Høring om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er lagt ut

Høringen om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er klar.

Kunnskapsdepartementet skriver at de foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft.

 

Fortsett å lese «Høring om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er lagt ut»

Kjønnsbalanse i yrkesfag

Uten navn

Vi har de siste fem årene vært forskere og veiledere i et omfattende prosjekt i samarbeid med deltakerorganisasjoner i LO og NHO for å finne gode strategier for ivaretakelse og rekruttering av kvinner til tekniske yrker. På bakgrunn av dette har vi skrevet en prosjektrapport for bransjeorganisasjonene og en Ph.d-avhandling ved Roskilde Universitet; «Kjønn på dagsordenen gjennom to-tre og firepartssamarbeid i det yrkesfaglige feltet». Til slutt har vi laget en spredningsbrosjyre til bruk i bedrifter og fylkeskommuner: Les…

Fortsett å lese «Kjønnsbalanse i yrkesfag»