Strukturen i det nye yrkesfaglige utdanningstilbudet er klart

Det har vært en relativt stille periode mellom avslutning av høringsrunden og mandag 5. mars da statsråd Jan Tore Sanner la frem den nye strukturen på Kuben yrkesarena i Oslo.

Slik blir den nye strukturen i hovedtrekk, de nye i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster- og interiørdesign

Et øyeblikk så det ut til at den detaljerte oversikten ikke var klar, men nå er også hele tilbudsstrukturen samt plasseringen av fag- og svennebrev avklart. Oversikten kan dere se her.

Ellers jobber også «Lied-utvalget» med organisering av det videregående studietilbudet. Deres endelige rapport skal være klar i desember 2019. Hva dette vil innebære vil tiden vise. Ta en titt på hjemmesiden til utvalget her.

Restaurant- og matfag i mediene

Det har vært stille på bloggen siden høringsrunden om strukturendringer i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ble avsluttet. Når strukturen er vedtatt, vil det bli mer aktivitet på bloggen. Særlig knyttet til utvikling av nye læreplaner.

Restaurant- og matfagskoler i mediene

I mellomtiden har jeg lyst til å dele en ny erfaring jeg har gjort denne høsten – nemlig at elever i restaurant- og matfag bidrar til langt flere aktiviteter utenfor skolen enn det jeg var klar over.

HiOA abonnerer på en tjeneste der vi hver morgen får en oversikt over alt som skrives om restaurant- og matfag i hele Norge. Resultatet er en  oversikt over artikler fra lokale medier som viser at elever i restaurant- og matfag bidrar til lokale aktiviteter med matlaging, servering, rekruttering eller i ulike former for konkurranser.

Siden august er elevaktiviteter fra følgende skoler nevnt en eller flere ganger: Alta, Bodø, Bryne, Brønnøysund, Etterstad, Fosen, Glemmen, Greveskogen, Guri Kunna, Holmestrand, Honningsvåg, Karmsund, Kirkenes, Kirkeparken, Lillehammer, Mandal, Meldal, Midt Østerdalen, Mosjøen, Mysen, Måløy, Nannestad, Nordkapp, Ole Vig, Oppdal, Oscarsborg, Rauma, Rosenvilde, Rå, Sam Eyde, Sandsli, Seljord, Sotra, Steinkjer, Storhamar, Stranda, Strinda, Tangen, Trysil, Vest-Lofoten, Ytre Namdal, Valdres, Ørsta. (Dette er temmelig nøyaktig 50 % av alle skoler med RM-fag).

All ære til skolene og elevene for sin deltakelse i «verden utenfor skolen» og et eksempel til etterfølgelse.

Ellers står det bare igjen å ønske en RIKTIG GOD JUL og et GODT NYTT ÅR med nye arbeidsoppgaver knyttet til utvikling av læreplaner i reorganiserte utdanningsprogrammer.

Nye høringsuttalelser – fortsatt ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammer

Det begynner å nærme seg sommerferie, men det fortsetter å strømme inn høringssutalelser til UDIR.

Per dags dato er dette fordelingen per utdanningsprogram:

 • Bygg og anlegg – 8
 • Design og håndverk – 28
 • Elektrofag – 22
 • Helse og oppvekstfag – 7
 • Restaurant- og matfag – 3
 • Service og samferdsel – 22
 • Teknikk og industriell produksjon – 16
 • I tillegg er det kommet inn 56 uttalelser fra privatpersoner.

Oversikten viser tydelig at engasjementet er ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammene og at det er kommet inn flest høringsuttalelser der det er foreslått størst endringer.

Mange lærere sender inn høringssuttalelser uten å angi hvilken skole de arbeider ved, men basert på overskrifter i høringsuttalelsene deltar det skoleledere og lærere fra minst 41 skoler i høringen. Det er helt sikkert flere, men dette er ikke spesielt mange gitt antall skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram i Norge.

At det er ulike oppfatninger blant dem som sender inn uttalelser er naturlig, men at dette også gjelder fra samme skole er litt overraskende.  Dette er interessant og viser hvor ulikt potensielle strukturendringer forstås og ønskes fra skole til skole og også innad i kollegier.

Og som alltid – hvis noen ønsker å skrive litt om hvilke betydning endringene i strukturen kan få for egen skole og arbeidsplass, er de hjertelig velkomne til å skrive et innlegg her i bloggen også.

 

Høring om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er lagt ut

Høringen om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er klar.

Kunnskapsdepartementet skriver at de foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft.

 

Fortsett å lese «Høring om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er lagt ut»

Høring om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet kommer 4. mai

Tirsdag 2. mai skulle høringsutkastet om ny organisering av det yrkesfaglige utdanningstilbudet i Norge komme. Det er utsatt til 4. mai og publiseres da her https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/. Høringsutkastet vil bli diskutert i organisasjoner, men også på arbeidsplasser og andre interesserte som blir berørt av eventuelle endringer.

Fortsett å lese «Høring om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet kommer 4. mai»

Lurer du på hvorfor kokkene ønsker seg andre yrker?

IMG_1395Dette, og mange andre spørsmål knyttet til restaurant og matfag, kan du finne svar på i Yrkesfaglærerstudenter forsker videre – en antologi basert på bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som Halvor Spetalen & Bjørn Eben har vært redaktører for. God lesing!

Her er titlene og lenke til rapporten:

 • Å kombinere vin og mat i yrkesopplæringen. – En studie av yrkesfaglæreres undervisningspraksis
 • Religiøse matskikker i yrkesopplæringen. – Restaurant-og matfagelevers opplevde kompetanse i lage måltider tilpasset religiøse matskikker
 • Blir norsk tradisjonsmat med inn i framtiden? – Restaurant- og matfagelevers opplevde kompetanse i lage og utvikle tradisjonsmat
 • Bruk av hel- og halvfabrikata i yrkesopplæringen – Erfaringer og begrunnelser
 • Glutenfrie produkter og betydning for bakerens yrkesutøvelse. – På hvilken måte påvirker etterspørselen av glutenfrie produkter yrkesutøvelsen til bakere?
 • Hva innebærer det «å tilberede spesialkost»? – Begrepsavklaring og betydning for tilberedning av spesialkost i institusjonskjøkken
 • Spesialkostkompetanse. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse i å tilpasse spesialkost
 • Bruk av kostholdsråd. – Yrkesutøvere og restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse i bruk av kostholdsrådene fra helsedirektoratet
 • Kvalitetssikring i restaurant og matfagene. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av relevans for senere yrkesutøvelse
 • Digital næringsmiddelberegning i kokk- og servitøryrket. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av relevans for senere yrkesutøvelse
 • Bruk av digitale verktøy i restaurant- og matfag. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse, relevans og undervisning
 • Restaurant- og matfagelevers yrkesvalg etter Vg1 -Yrkeskunnskap, omvalg og kontaktlærerens betydning
 • Restaurantkokk, men for hvor lenge? – Hvorfor vurderer kokker andre yrkesmuligheter?
 • Kokkyrket. – Frastøtingsfaktorer og tilpasninger

Les…

De yrkesfaglige utvalgenes rapporter om framtidens yrkesopplæring

Rapport-HOV-YrkesfagligUtvalgHer kan du lese om de yrkesfaglige utvalgenes (Utdanningsdirektoratets ekspertutvalgs) rapporter som omhandler framtidens yrkesopplæring. Utvalgene foreslår endel spennende endringer i strukturen, som kan være verdt å sette seg inn i, dersom du jobber med fag-/yrkesopplæring. Noen av rapportene gir grunnlag for interessante spørsmål: Blir Frisør slått sammen med HO, siden de er definert inn i «Velværefagene»? Vi oppfordrer til engasjement for å sikre topp kvalitet i framtidens fag-/yrkesopplæring.

Les…

Yrkesfaglærerløftet

Kunnskapsministeren_kdKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la 29. oktober ut «Yrkesfaglærerløftet».

Kunnskapsministeren mener Norge kommer til å trenger mange fagarbeidere fremover, og at norske fagarbeidere skal være i verdensklasse. For å utvikle disse gode fagarbeiderne vil han nå satse på yrkesfaglærerne.  Med ny strategi vil kunnskapsministeren rekruttere flere yrkesfaglærere, og styrke kompetansen til de som allerede jobber i skolen.

Les mer…

Kjønnsbalanse i yrkesfag

Uten navn

Vi har de siste fem årene vært forskere og veiledere i et omfattende prosjekt i samarbeid med deltakerorganisasjoner i LO og NHO for å finne gode strategier for ivaretakelse og rekruttering av kvinner til tekniske yrker. På bakgrunn av dette har vi skrevet en prosjektrapport for bransjeorganisasjonene og en Ph.d-avhandling ved Roskilde Universitet; «Kjønn på dagsordenen gjennom to-tre og firepartssamarbeid i det yrkesfaglige feltet». Til slutt har vi laget en spredningsbrosjyre til bruk i bedrifter og fylkeskommuner: Les…

Fortsett å lese «Kjønnsbalanse i yrkesfag»

Nordisk satsing på forskning om yrkesfaglærerutdanning

Ved NordYrk-konferansen i Helsinki formidles resultater fra FoU-prosjekter som angår yrkesfag i hele Norden

IMG_2093I år er det rekordstor deltakelse fra institutt for yrkesfaglærerutdanning på den årlige nordiske konferansen om yrkesfag og yrkesfaglærerutdanning  20 ansatte reiser på den nordiske konferansen i Helsinki i juni. Temaet for konferansen er the development of Nordic vocational teacher education:   Program
Prosjektene som presenteres spenner over et vidt spekter.
Se et lite utvalg av FoU-prosjekter som gjennomføres ved instituttet: Nordyrk-prosjekter 2015