Strukturen i det nye yrkesfaglige utdanningstilbudet er klart

Det har vært en relativt stille periode mellom avslutning av høringsrunden og mandag 5. mars da statsråd Jan Tore Sanner la frem den nye strukturen på Kuben yrkesarena i Oslo.

Slik blir den nye strukturen i hovedtrekk, de nye i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster- og interiørdesign

Et øyeblikk så det ut til at den detaljerte oversikten ikke var klar, men nå er også hele tilbudsstrukturen samt plasseringen av fag- og svennebrev avklart. Oversikten kan dere se her.

Ellers jobber også «Lied-utvalget» med organisering av det videregående studietilbudet. Deres endelige rapport skal være klar i desember 2019. Hva dette vil innebære vil tiden vise. Ta en titt på hjemmesiden til utvalget her.

Nye høringsuttalelser – fortsatt ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammer

Det begynner å nærme seg sommerferie, men det fortsetter å strømme inn høringssutalelser til UDIR.

Per dags dato er dette fordelingen per utdanningsprogram:

 • Bygg og anlegg – 8
 • Design og håndverk – 28
 • Elektrofag – 22
 • Helse og oppvekstfag – 7
 • Restaurant- og matfag – 3
 • Service og samferdsel – 22
 • Teknikk og industriell produksjon – 16
 • I tillegg er det kommet inn 56 uttalelser fra privatpersoner.

Oversikten viser tydelig at engasjementet er ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammene og at det er kommet inn flest høringsuttalelser der det er foreslått størst endringer.

Mange lærere sender inn høringssuttalelser uten å angi hvilken skole de arbeider ved, men basert på overskrifter i høringsuttalelsene deltar det skoleledere og lærere fra minst 41 skoler i høringen. Det er helt sikkert flere, men dette er ikke spesielt mange gitt antall skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram i Norge.

At det er ulike oppfatninger blant dem som sender inn uttalelser er naturlig, men at dette også gjelder fra samme skole er litt overraskende.  Dette er interessant og viser hvor ulikt potensielle strukturendringer forstås og ønskes fra skole til skole og også innad i kollegier.

Og som alltid – hvis noen ønsker å skrive litt om hvilke betydning endringene i strukturen kan få for egen skole og arbeidsplass, er de hjertelig velkomne til å skrive et innlegg her i bloggen også.

 

Høring om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er lagt ut

Høringen om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er klar.

Kunnskapsdepartementet skriver at de foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft.

 

Fortsett å lese «Høring om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen er lagt ut»

De yrkesfaglige utvalgenes rapporter om framtidens yrkesopplæring

Rapport-HOV-YrkesfagligUtvalgHer kan du lese om de yrkesfaglige utvalgenes (Utdanningsdirektoratets ekspertutvalgs) rapporter som omhandler framtidens yrkesopplæring. Utvalgene foreslår endel spennende endringer i strukturen, som kan være verdt å sette seg inn i, dersom du jobber med fag-/yrkesopplæring. Noen av rapportene gir grunnlag for interessante spørsmål: Blir Frisør slått sammen med HO, siden de er definert inn i «Velværefagene»? Vi oppfordrer til engasjement for å sikre topp kvalitet i framtidens fag-/yrkesopplæring.

Les…