Strukturen i det nye yrkesfaglige utdanningstilbudet er klart

Det har vært en relativt stille periode mellom avslutning av høringsrunden og mandag 5. mars da statsråd Jan Tore Sanner la frem den nye strukturen på Kuben yrkesarena i Oslo.

Slik blir den nye strukturen i hovedtrekk, de nye i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster- og interiørdesign

Et øyeblikk så det ut til at den detaljerte oversikten ikke var klar, men nå er også hele tilbudsstrukturen samt plasseringen av fag- og svennebrev avklart. Oversikten kan dere se her.

Ellers jobber også «Lied-utvalget» med organisering av det videregående studietilbudet. Deres endelige rapport skal være klar i desember 2019. Hva dette vil innebære vil tiden vise. Ta en titt på hjemmesiden til utvalget her.

Høring om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet kommer 4. mai

Tirsdag 2. mai skulle høringsutkastet om ny organisering av det yrkesfaglige utdanningstilbudet i Norge komme. Det er utsatt til 4. mai og publiseres da her https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/. Høringsutkastet vil bli diskutert i organisasjoner, men også på arbeidsplasser og andre interesserte som blir berørt av eventuelle endringer.

Fortsett å lese «Høring om endringer i det yrkesfaglige utdanningstilbudet kommer 4. mai»

Lurer du på hvorfor kokkene ønsker seg andre yrker?

IMG_1395Dette, og mange andre spørsmål knyttet til restaurant og matfag, kan du finne svar på i Yrkesfaglærerstudenter forsker videre – en antologi basert på bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som Halvor Spetalen & Bjørn Eben har vært redaktører for. God lesing!

Her er titlene og lenke til rapporten:

 • Å kombinere vin og mat i yrkesopplæringen. – En studie av yrkesfaglæreres undervisningspraksis
 • Religiøse matskikker i yrkesopplæringen. – Restaurant-og matfagelevers opplevde kompetanse i lage måltider tilpasset religiøse matskikker
 • Blir norsk tradisjonsmat med inn i framtiden? – Restaurant- og matfagelevers opplevde kompetanse i lage og utvikle tradisjonsmat
 • Bruk av hel- og halvfabrikata i yrkesopplæringen – Erfaringer og begrunnelser
 • Glutenfrie produkter og betydning for bakerens yrkesutøvelse. – På hvilken måte påvirker etterspørselen av glutenfrie produkter yrkesutøvelsen til bakere?
 • Hva innebærer det «å tilberede spesialkost»? – Begrepsavklaring og betydning for tilberedning av spesialkost i institusjonskjøkken
 • Spesialkostkompetanse. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse i å tilpasse spesialkost
 • Bruk av kostholdsråd. – Yrkesutøvere og restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse i bruk av kostholdsrådene fra helsedirektoratet
 • Kvalitetssikring i restaurant og matfagene. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av relevans for senere yrkesutøvelse
 • Digital næringsmiddelberegning i kokk- og servitøryrket. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av relevans for senere yrkesutøvelse
 • Bruk av digitale verktøy i restaurant- og matfag. – Restaurant- og matfagelevers opplevelse av kompetanse, relevans og undervisning
 • Restaurant- og matfagelevers yrkesvalg etter Vg1 -Yrkeskunnskap, omvalg og kontaktlærerens betydning
 • Restaurantkokk, men for hvor lenge? – Hvorfor vurderer kokker andre yrkesmuligheter?
 • Kokkyrket. – Frastøtingsfaktorer og tilpasninger

Les…

De yrkesfaglige utvalgenes rapporter om framtidens yrkesopplæring

Rapport-HOV-YrkesfagligUtvalgHer kan du lese om de yrkesfaglige utvalgenes (Utdanningsdirektoratets ekspertutvalgs) rapporter som omhandler framtidens yrkesopplæring. Utvalgene foreslår endel spennende endringer i strukturen, som kan være verdt å sette seg inn i, dersom du jobber med fag-/yrkesopplæring. Noen av rapportene gir grunnlag for interessante spørsmål: Blir Frisør slått sammen med HO, siden de er definert inn i «Velværefagene»? Vi oppfordrer til engasjement for å sikre topp kvalitet i framtidens fag-/yrkesopplæring.

Les…

Yrkesfaglærerløftet

Kunnskapsministeren_kdKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la 29. oktober ut «Yrkesfaglærerløftet».

Kunnskapsministeren mener Norge kommer til å trenger mange fagarbeidere fremover, og at norske fagarbeidere skal være i verdensklasse. For å utvikle disse gode fagarbeiderne vil han nå satse på yrkesfaglærerne.  Med ny strategi vil kunnskapsministeren rekruttere flere yrkesfaglærere, og styrke kompetansen til de som allerede jobber i skolen.

Les mer…

Mangfold i yrkesfag – invitasjon til å delta i forskningsprosjekt

UschiNorge har i stadig større grad blitt et flerkulturelt samfunn. Flerkulturalitet stiller krav til personellet innen helse- og oppvekstfag. Disse kravene inkluderer økt kulturkompetanse og interkulturell kommunikasjon.

Men økt innvandring har også ført til økt rekruttering av elever i Helse og oppvekstfag i den videregående skole. Derfor har læreplanene i helsefag som mål å utvikle kultursensitivitet og formidle flerkulturell kompetanse i utdanningsforløpet. Oslo og Akershus er fylkene med størst innvandrertetthet, og de helsefaglige utdanningene ved videregående skoler og høgskolene har over tid opplevd en økt tilstrømming av studenter som selv har innvandret til Norge.

Av
Ursula-Georgine Småland Goth

Fortsett å lese «Mangfold i yrkesfag – invitasjon til å delta i forskningsprosjekt»

Praksis trumfer studier

Regnskap-Stockenas-2013 30-05Professor i sosiologi Ivar Frønes skriver, i Dagens Næringsliv 1. september, om verdien av yrkesfaglig kompetanse og fagbrev. Han hevder i sin kronikk at praksis er grunnlag for teoretisk forståelse og teoriutvikling i alle fag.  Tittel: Praksis trumfer studier

Fortsett å lese «Praksis trumfer studier»