Yrkesretting og motiverte lærere viktig for elevenes motivasjon

IMG_1395Rita Lunden Drolsum og Ann Jorid Jacobsen ved Yrkesfaglærerutdanningen, Resturant- og matfag, har skrevet sin bacheloroppgave om yrkesretting av fellesfag. Funnene fra deres undersøkelse viser at det er et stykke igjen før fellesfagene er yrkesrettet. Funnene viser også at motiverte lærere har stor betydning for mange elevers motivasjon i tillegg til relevante fellesfag. Les… 

Ny bok om erfaringslæring

Tron IErfaringslering-NyBok-TronInglar-rednglar ved HiOA er redaktør i ny bok om erfaringslæring.

Innenfor yrkesopplæring og ellers i livet, er det viktig å lære i praksis, gjennom å erfare. Det er viktig å kunne omsette teorier til praktiske handlinger samtidig som det er viktig å kunne omsette opplevelser og erfaringer til refleksjoner og teorier. Les mer…

Praksis trumfer studier

Regnskap-Stockenas-2013 30-05Professor i sosiologi Ivar Frønes skriver, i Dagens Næringsliv 1. september, om verdien av yrkesfaglig kompetanse og fagbrev. Han hevder i sin kronikk at praksis er grunnlag for teoretisk forståelse og teoriutvikling i alle fag.  Tittel: Praksis trumfer studier

Fortsett å lese «Praksis trumfer studier»

Nye yrkesfaglige utdanningsprogram

Uten navnArbeidet med utvikling av en ny struktur innen yrkesopplæringen er godt i gang. Fem yrkesfaglige utvalg eller ekspertgrupper er oppnevnt og skal vurdere et eventuelt behov for endringer i dagens struktur. Det er her interessant at frisørfaget er representert i gruppa for Helse, oppvekst og velvære og at Bygg- og anleggsteknikk, elektro og Teknologi og industriell produksjon er samlet i gruppen for Bygg, elektro og teknologi. Gjenspeiler disse gruppene direktoratets tanker om fremtidige utdanningsprogram, med inspirasjon fra Danmark? Se sammenstning av ekspertgruppene og følg utviklingen i dette arbeidet på Websiden til de faglige rådene. Se under menypunktet Tilbudstruktur. Prosjektet beskrives også av Kunnskapsdepartementet på Regjeringen.no

Samfunnsforankring og interessedifferensiering viktig ikke bare i yrkesutdanningen

FinnDanielRaaenFor at skolen skal bli mer relevant, må lærerne stille spørsmål som faktisk opptar elevene, mener pedagogikkprofessor Finn Daniel Raaen. Han gir et spennende intervju, som har direkte paralleller til hovedutfordringene i yrkesutdanningen. Utfordringene knyttes til lærerrollen og handler om elevenes motivasjon og opplevelse av relevans og mening. Les mer på forskning.no

Kjønnsbalanse i yrkesfag

Uten navn

Vi har de siste fem årene vært forskere og veiledere i et omfattende prosjekt i samarbeid med deltakerorganisasjoner i LO og NHO for å finne gode strategier for ivaretakelse og rekruttering av kvinner til tekniske yrker. På bakgrunn av dette har vi skrevet en prosjektrapport for bransjeorganisasjonene og en Ph.d-avhandling ved Roskilde Universitet; «Kjønn på dagsordenen gjennom to-tre og firepartssamarbeid i det yrkesfaglige feltet». Til slutt har vi laget en spredningsbrosjyre til bruk i bedrifter og fylkeskommuner: Les…

Fortsett å lese «Kjønnsbalanse i yrkesfag»

Nordisk satsing på forskning om yrkesfaglærerutdanning

Ved NordYrk-konferansen i Helsinki formidles resultater fra FoU-prosjekter som angår yrkesfag i hele Norden

IMG_2093I år er det rekordstor deltakelse fra institutt for yrkesfaglærerutdanning på den årlige nordiske konferansen om yrkesfag og yrkesfaglærerutdanning  20 ansatte reiser på den nordiske konferansen i Helsinki i juni. Temaet for konferansen er the development of Nordic vocational teacher education:   Program
Prosjektene som presenteres spenner over et vidt spekter.
Se et lite utvalg av FoU-prosjekter som gjennomføres ved instituttet: Nordyrk-prosjekter 2015