Publisering

Hvem
Alle som har interesse for eller arbeider med yrkesopplæring eller yrkesfaglærerutdanning kan publisere i denne bloggen. Det kan være instruktører, lærlinger, ledere eller fagarbeidere fra bedrifter, eller lærere, elever, skoleledere og ansatte i offentlig sektor. Det kan også være lærerutdannere eller ansatte i høgskole-/universitetssystemet.

Hva
Publikasjoner i bloggen kan være informasjon om spennende og aktiviteter og prosjekter for yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning. De kan omhandle informasjon, faglige innlegg eller problemstillinger til diskusjon, som kan belyse gode eksempler, utfordringer og utviklingen i fagfeltet. Innleggene i bloggen kan gjerne ha lenker til vitenskapelig arbeide som er relevant for fagfeltet. Innleggene kan være korte og bør ikke overskride 500 ord.

Hvordan
Innlegg med eventuelle vedlegg sendes redaktøren på epost: grete.haaland@hioa.no
Husk å opplyse om telefonnummer og epost forfatteren kan nås på.

Språk
Språket bør være enkelt og lettlest og på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *